CC. SS 4º

 CC. SOCIAIS GUÍA 4º EP

Fuente: Edit. Vicens-vives

Sociais_4_T_1  O TEMPO ATMOSFÉRICO
Sociais_4_T_2  A AUGA NA TERRA
Sociais_4_T_3  O RELEVO E AS ROCHAS
Sociais_4_T _4  A TRANSFORMACIÓN DO MEDIO NATURAL
Sociais_4_T_5  POBOACIÓN E TERRITORIO
Sociais_4_T_6  AS ACTIVIDADES PRODUTIVAS
Sociais_4_T_7  A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA
Sociais_4_T_8  OS PRIMEIROS POBOADORES
Sociais_4_T_9  EN TEMPO DOS ROMANOS
AVALIACIÓNS  CC. SOCIAIS 4º EP
Sociais_4_Guia_T_01_09_2015-2
Sociais_4_b_Av_Tema_010
Sociais_4_c_Av_Tema_020
Sociais_4_d_Av_Tema_030
Sociais_4_e_Av_Trim_01_031
Sociais_4_f_Av_Tema_040
Sociais_4_g_Av_Tema_050
Sociais_4_h_Av_Tema_060
Sociais_4_i_Av_Trim_02_061
Sociais_4_j_Av_Tema_070
Sociais_4_k_Av_Tema_080
Sociais_4_l_Av_Tema_090
Sociais_4_m_Av_Trim_03_091
Sociais_4_n_Av_Fin_Curso_999
SOLUCIÓNS CC. SOCIAIS 4ºEP
Sociais_4_a_Av_Inic Curso_Sol_001
Sociais_4_b_Av_Tema_Sol_010
Sociais_4_c_Av_Tema_Sol_020
Sociais_4_d_Av_Tema_Sol_030
Sociais_4_e_Av_Trim_01_Sol_031
Sociais_4_f_Av_Tema_Sol_040
Sociais_4_g_Av_Tema_Sol_050
Sociais_4_h_Av_Tema_Sol_060
Sociais_4_i_Av_Trim_02_Sol_061
Sociais_4_j_Av_Tema_Sol_070
Sociais_4_k_Av_Tema_Sol_080
Sociais_4_l_Av_Tema_Sol_090
Sociais_4_m_Av_Trim_03_Sol_091
Sociais_4_n_Av_Fin_Curso_Sol_999

Sociais_4_Prop_Curr

Sociais_4_Progr_Did

Sociais_4_Est_Apr_Crit

Sociais_4_Est_Apr_Tem

Los animales invertebrados [CCNN Tercer Ciclo]

CC.NN Tema 4:Os seres Vivos. Os animais

esquema1 Os animais invertebrados.pdf

esquema1os animais invertebrados.odt

esquema2 animaisvertebrados.odt
esquema2 animaisvertebrados.pdf
Video Animais Invertebrados:Pica aquí para coñecer os animais invertebrados
Xoga cos animais invertebrados:Os invertebrados-Xogo 2
Juega a la magia de las ciencias
Video Animais Vertebrados:Pica aquí para coñecer os animais vertebrados
imaxes_inverteb
CC. NN Tema 3: Os seres vivos. As plantas. Esquemas
como son as plantas
como son as plantas
nutricion e relacion nas plantas
nutricion e relacion nas plantas
reprodución das plantas

reprodución das plantas

Tema 1. Os sentidos
img_sentidos_1