L. GALEGA 3º

Todo o que teño que saber de Lingua Galega: APRENDO GALEGO

1.-AVALIACIÓN INICIAL 3º EP

Lingua_3_Av_Inic
Lingua_3_Inic_Sol

2.-PROGRAMACIÓN 3º EP LINGUA GALEGA 

1º TRIMESTRE

TEMA 1
 1. LINGUA TEMA 1 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 1
 3. SOL_TEMA 1
TEMA 2
 1. LINGUA TEMA 2 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 2
 3. SOL_TEMA 2
TEMA 3
 1. LINGUA TEMA 3 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 3
 3. SOL_TEMA 3
TEMA 4
 1. LINGUA TEMA 4 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 4
 3. SOL_TEMA 4
TEMA 5
 1. LINGUA TEMA 5 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 5
 3. SOL_TEMA 5

1º AVALIACIÓN 3º EP

 1. Lingua_3_Av_Trim_1
 2. Lingua_3_Av_Trim_1_Sol

2º TRIMESTRE

TEMA 6
 1. LINGUA TEMA 6 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 6
 3. SOL_TEMA 6
TEMA 7
 1. LINGUA TEMA 7 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 7
 3. SOL_TEMA 7
TEMA 8
 1. LINGUA TEMA 8 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 8
 3. SOL_TEMA 8
TEMA 9
 1. LINGUA TEMA 9 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 9
 3. SOL_TEMA 9

TEMA 10

 1. LINGUA TEMA 10 GUIA 
 2. AVALIACIÓN TEMA 10
 3. SOL_TEMA 10

2º AVALIACIÓN 3º EP

 1. Lingua_3_Av_Trim_2
 2. Lingua_3_Av_Trim_2_Sol

3º TRIMESTRE

TEMA 11
 1. LINGUA TEMA 11 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 11
 3. SOL_TEMA 11
TEMA 12
 1. LINGUA TEMA 12_GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 12
 3. SOL_TEMA 12
TEMA 13
 1. LINGUA TEMA 13 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 13
 3. SOL_TEMA 13
TEMA 14
 1. LINGUA TEMA 14_GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 14
 3. SOL_TEMA 14
TEMA 15
 1. LINGUA TEMA 15 GUÍA
 2. AVALIACIÓN TEMA 15
 3. SOL_TEMA 15

3º AVALIACIÓN 3º EP

 1. Lingua_3_Av_Trim_3
 2. Lingua_3_Av_Trim_3_Sol

AVALIACIÓN FINAL 3º EP

 1. Lingua_3_Av_Fin_Curs
 2. Lingua_3_Av_Fin_Curs_Sol
                                                                                                            Edit. Vicens Vives

4º PROGRAMACIÓN- ESTÁNDARES DE APR  3ª EP
 1. Lingua_3_ Est_Apr_Crit
 2. Lingua_3_ Est_Apr_Tem
 3. Lingua_3_Progr_Did
 4. Lingua_3_Prop_Curr

5º.-INTERESANTES ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

ACTIVIDADE SOBRE NOMES COMÚNS E NOMES PROPIOS

L. GALEGA. RESUMO CURSO 3º EP  CONTRACCIÓNS
ARTIGOS
OS VERBOS
Fantástico traballo de Marta López do CEIP de Monforte de Lemos. Grazas:))

Biblioteca Virtual Galega
Recursos Anaya